Polityka prywatności - newsletter < Wypożyczalnia samochodów i wynajem aut na terenie Polski - Rentis.com

Polityka prywatności – newsletter

Informacja dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Rentis S.A.

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Rentis Spółka Akcyjna z siedzibą
  w Wysogotowie ul. Serdeczna 8, 62-081 Wysogotowo, NIP 5222993398, REGON 145923560 kapitał zakładowy 200.000 zł wpłacony w całości, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000402288, zwana dalej Rentis. Z Rentis można kontaktować się pod wskazanym nr tel. + 48 720 200 500, adres e-mail: info@rentis.pl, adres do korespondencyjny: Rentis S.A., ul. Serdeczna 8, 62-081 Wysogotowo.
 2. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych osobowych Rentis S.A.: Joanna Maruszewska ul. ul. Serdeczna 8, 62-081 Wysogotowo, adres e-mail. iodo@rentis.pl.  Z Inspektorem można się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem Twoich danych.
 3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych – w ramach wysyłania Newslettera podstawą jest zgoda (w trybie z art. 6 ust.1 lit. a Rodo) oraz prawnie uzasadniony interes Rentis w celu obrony przed roszczeniami lub realizacji Twoich roszczeń lub praw (w trybie z art. 6 ust.1 lit. f Rodo).
 4. Odbiorcą Twoich danych osobowych będą: Autoryzowani Partnerzy Rentis S.A. (Franczyzobiorcy) oraz  firmy współpracujące z Rentis w szczególności w  zakresie usług IT, usług marketingowych, call center, badań rynku oraz  organizacji i realizacji wydarzeń.  Dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem.
 5. Dane nie są przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu świadczenia usługi. Dane mogą być przetwarzane  po zakończeniu świadczenia usługi w  celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz w przypadkach wskazanych w obowiązujących przepisach prawnych, w tym w szczególności w art. 17 ust. 3 RODO. 
 7. Posiadasz prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych , prawo przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa (Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). W każdym momencie masz prawo do cofnięcia zgody na otrzymywanie Newslettera, poprzez wysłanie wiadomości:   e- mailem na adres: info@rentis.pl  lub listownie na adres: Rentis S.A., ul. ul. Serdeczna 8, 62-081 Wysogotowo lub klikając na link umieszczony w stopce każdego Newslettera wybierając przycisk tutaj w treści zdania „Jeśli nie chcesz otrzymywać w przyszłości podobnych wiadomości kliknij tutaj”. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne,  ale niezbędne w celu świadczenia usługi Newslettera.
 9. Profilowanie – Twoje  dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Aktualności i informacje

Grupa Krotoski sponsorem Rentis Club

Partner polskiej koszykówki

Wynajem firmowy?

Pojazd zastępczy z OC sprawcy

Nasze lokalizacje

Skontaktuj się z najbliższą placówką