Informacja dot. danych osobowych > Wypożyczalnia samochodów i wynajem aut na terenie Polski - Rentis.com

Informacja dot. danych osobowych

INFORMACJA ADMINISTRATORA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia

dyrektywy 95/46/WE Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, Rentis S.A. informuje, iż:

 1. Administratorami Pani/Pana danych osobowych są:

Rentis Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie ul. Serdeczna 8, 62-081 Wysogotowo,
NIP 5222993398, REGON 145923560, kapitał zakładowy 200.000 zł wpłacony w całości, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000402288, zwana dalej jako ,,Rentis”, także w podanym poniżej zakresie Autoryzowany Przedstawiciel firmy Rentis (lista oraz dane kontaktowe na stronie www.rentis.com), zwany dalej Partnerem tj., podmiot, z którym zawarta została przez Panią/Pana umowa najmu. Z Rentis można kontaktować się pod wskazanym nr tel. +48 720 200 500, adres e-mail: infolinia@rentis.pl, adres do doręczeń: ul. Serdeczna 8, 62-081 Wysogotowo. Dane do kontaktu danego Partnera znajdują się na umowie najmu.

 • Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

Rentis wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iodo@rentis.pl, adres do doręczeń: ul. Serdeczna 8, 62-081 Wysogotowo. Z Inspektorem można się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych, o których mowa w pkt 8.

 • Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:

W zależności od wyrażonej zgody oraz gdy została zawarta umowa, w tym umowa najmu pojazdu, świadczenia usług rezerwacji pojazdu, Rentis i Partner przetwarzają Pani/ Pana dane osobowe wn/w celach i na podstawach prawnych:

 • zgoda na komunikację marketingową – art. 6 ust. 1 pkt a RODO,
 • zawarcia umowy najmu pojazdu, świadczenia usług rezerwacji pojazdu oraz wykonania w/w umów – art. 6 ust. 1 pkt b RODO,
 • podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem w/w umów – art. 6 ust. 1 pkt b RODO,
 • realizacja umowy, kontaktu z Klientem, art. 6 ust. 1 pkt b RODO,
 • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Rentis lub Partnerze (np. wystawianie faktur VAT) – art. 6 ust. 1 pkt c RODO,
 • wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Rentis lub Partnera lub przez stronę trzecią, której Rentis lub Partner powierzył te dane do przetwarzania – art. 6 ust 1 pkt f RODO.

Prawnie uzasadnionymi interesami realizowanymi przez Rentis lub Partnera lub przez stronę   trzecią, której Rentis lub Partner powierzył te dane do przetwarzania są:

 • marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora,
 • analiza świadczonych usług i sprzedanych produktów w celu badania satysfakcji Pani/Pana (w związku z wykonywanymi umowami),
 • obsługa żądań Pani/Pana,
 • utrzymywanie, administrowanie i rozwój systemów informatycznych oraz bezpieczeństwa danych,   
 • realizacja roszczeń Administratora, w tym działań windykacyjnych
  w szczególności na drodze postępowania sądowego oraz egzekucyjnego, lub w celu obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą umową na drodze postępowania sądowego oraz egzekucyjnego,
 • wykrywanie i zapobieganie przestępstwom, w tym oszustwom,
 • ochrona mienia Rentis.
 • Kategorie przetwarzanych danych: dane najemcy, użytkownika takie jak: imię, nazwisko, nazwa, Pesel, numer NIP, adres, numer telefonu, płeć, data urodzenia, numer dokumentu tożsamości, numer prawa jazdy, adres e-mail, informacje dotyczące płatności, w tym dane karty, dane niezbędne do reprezentacji podmiotu, dane z GPS.
 • Odbiorcą danych osobowych będą:

Partner, franczyzobiorcy Rentis oraz przedsiębiorcy współpracujący z Rentis lub Partnerem w oparciu o zawarte umowy, w tym w szczególności o obsługę informatyczną, IT, hostingową, księgową, podatkową, prawną oraz logistyczną, ponadto podmioty świadczące usługi marketingowe, call center, usługi windykacyjne, niszczenia dokumentów, instytucje zajmujące się windykacją i obrotem wierzytelnościami, biura informacji gospodarczej (w tym Krajowy Rejestr Długów). Dane osobowe mogą być również przekazane operatorom pocztowym, właściwym organom wymiaru sprawiedliwości (Sądy, Policja, Prokuratura, Komornicy), a także urzędom skarbowym, ZUS-owi.

 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres:

realizowania przez Administratora celów, do których dane zostały udostępnione, w szczególności

 • w przypadku przetwarzania danych niezbędnych do wypełnienia przez Administratora obowiązku prawnego – przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń oraz zobowiązań podatkowych wynikający z właściwych przepisów prawa podatkowego, 
 • w przypadku przetwarzania danych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora przez okres do czasu złożenia przez Panią/Pana sprzeciwu, z zastrzeżeniem konieczności przetwarzania danych do końca okresu niezbędnego do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • w przypadku przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego, do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody (przy braku innej podstawy prawnej przetwarzania) bądź zgłoszenia sprzeciwu (zaprzestaniemy przetwarzania Pani/Pana danych w tym celu).
 • Źródło pochodzenia danych:

dane udostępniane przez Panią/Pana, dane udostępnianie przez administratorów (np. przez ubezpieczalnie), dane na podstawie dokumentów, dane ze stron internetowych (plików cookies), w odniesieniu do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą także z publicznych rejestrów CEIDG oraz KRS, oraz dane z systemu GPS.

 • Posiada Pani/Pan prawo do:
 • żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 • sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych,
 • cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych (jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, bez wpływu jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej cofnięciem,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w związku z naruszeniem danych osobowych (Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w związku z naruszeniem danych osobowych.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu: zawarcia i realizacji w/w umów wskazanych w pkt 3 ewentualnie podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem w/w umów. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umowy.

W każdym momencie ma Pani/Pan prawo do wycofania swoich zgód poprzez wysłanie wiadomości: 

– e-mailem na adres: iodo@rentis.pl

– listownie na adres: ul. Serdeczna 8, 62-081 Wysogotowo.

Aktualności i informacje

Grupa Krotoski sponsorem Rentis Club

Partner polskiej koszykówki

Wynajem firmowy?

Pojazd zastępczy z OC sprawcy

Nasze lokalizacje

Skontaktuj się z najbliższą placówką


Dalsze korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce oznacza akceptację plików cookies, co będzie skutkowało zapisywaniem ich na Państwa urządzeniach przez wszystkie serwisy internetowe Spółki Rentis

Ustawienia zostały zapisane.
Ustawienia ciasteczek cookie

Zdecyduj, które ciasteczka chcesz włączyć. Możesz zmienić ustawienia w dowolnym momencie. Pamiętaj, że ograniczenie ciasteczek może zablokować korzystanie z niektórych funkcji. Aby uzyskać informacje na temat usuwania plików cookie, skorzystaj z funkcji pomocy w swojej przeglądarce. Dowiedz się więcej o używanych przez nas plikach cookie.  

Korzystanie przez nas z niezbędnych plików cookie jest konieczne dla prawidłowego funkcjonowania strony internetowej. Pliki te są instalowane w szczególności na potrzeby zapamiętywania sesji logowania lub wypełniania formularzy, a także w celach związanych ustawieniem opcji prywatności.Odrzuć wszystkie
Zaakceptuj wszystkie

Dalsze korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce oznacza akceptację plików cookies, co będzie skutkowało zapisywaniem ich na Państwa urządzeniach przez wszystkie serwisy internetowe Spółki Rentis

Ustawienia zostały zapisane.
Ustawienia ciasteczek cookie

Zdecyduj, które ciasteczka chcesz włączyć. Możesz zmienić ustawienia w dowolnym momencie. Pamiętaj, że ograniczenie ciasteczek może zablokować korzystanie z niektórych funkcji. Aby uzyskać informacje na temat usuwania plików cookie, skorzystaj z funkcji pomocy w swojej przeglądarce. Dowiedz się więcej o używanych przez nas plikach cookie.  

Korzystanie przez nas z niezbędnych plików cookie jest konieczne dla prawidłowego funkcjonowania strony internetowej. Pliki te są instalowane w szczególności na potrzeby zapamiętywania sesji logowania lub wypełniania formularzy, a także w celach związanych ustawieniem opcji prywatności.Odrzuć wszystkie
Zaakceptuj wszystkie