Regulamin newslettera < Wypożyczalnia samochodów i wynajem aut na terenie Polski - Rentis.com

Regulamin newslettera

Regulamin newsletter  Rentis S.A.

 1. Usługa Newsletter świadczona jest przez: Rentis Spółka Akcyjna ul. Serdeczna 8, 62-081 Wysogotowo,
  NIP 5222993398, REGON 145923560 kapitał zakładowy 200.000 zł wpłacony w całości, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000402288, zwana dalej Rentis. Z Rentis można kontaktować się pod wskazanym nr tel. + 48 720 200 500, adres e-mail: info@rentis.pl, adres do korespondencji: Rentis S.A., ul. Serdeczna 8, 62-081 Wysogotowo.
 2. W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wysyłana jest przez Rentis informacja w formie listu elektronicznego (e-mail), zwana dalej „Newsletterem”. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony, lub do momentu rezygnacji przez Użytkownika z usługi Newsletter lub też do momentu zakończenia świadczenia usługi Newsletter, co może nastąpić w dowolnym momencie.
 3. Newsletter zawiera informacje o ofercie produktów Rentis, aktualnych promocjach, oraz inne wiadomości dotyczące Rentis oraz oferowanych przez nią produktach, w tym opinie oraz materiały prasowe.
 4. Korzystanie z usługi Newsletter jest uzależnione od posiadania przez Użytkownika komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet, dowolnej przeglądarki internetowej oraz od posiadania przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej (e- mail).
 5. Korzystanie z usługi Newsletter jest uzależnione od posiadania przez Użytkownika komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet oraz od posiadania przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
 6. Zamówienie usługi Newsletter następuje poprzez dokonanie przez Użytkownika następujących czynności rejestracyjnych na stronie www.rentis.com
 1. podanie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika w formularzu zamieszczonym na stronie internetowej,  
 2. wyrażenie zgady się na przetwarzanie danych osobowych w postaci adresu poczty elektronicznej (adres e-mail)  przez Rentis Spółkę Akcyjną z siedzibą w Wysogotowie w celu otrzymywania Newslettera, 
 3.  wyrażenie zgody na otrzymywanie na adres poczty elektronicznej (adres e-mail)  komunikacji elektronicznej  (w ramach Newslettera) mogących stanowić informacje handlowe i marketingowe.
 4. zaakceptowanie zasady subskrypcji Newsletter’a  – Regulaminu,
 5. naciśnięcie (kliknięcie) na przycisk „Zapisz się”,
 6. kliknięcie linku potwierdzającego rejestrację zamieszczonego w przesłanej przez Rentis wiadomości elektronicznej o tytule „Newsletter Rentis”.
 7. Naciśnięcie (kliknięcie) na link potwierdzający rejestrację powoduje dodanie adresu poczty elektronicznej Użytkownika (adresu e-mail) do listy e-mailingowej. Adres poczty elektronicznej Użytkownika (adres e-mail) będzie wykorzystywany wyłącznie w celu wysyłania Użytkownikowi Newsletterów.
 8. Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zrezygnować z usługi Newsletter, klikając na link umieszczony w stopce każdego Newslettera wybierając przycisk tutaj w treści zdania „Jeśli nie chcesz otrzymywać w przyszłości podobnych wiadomości kliknij tutaj”. Zaprzestanie wysyłania informacji na podany adres e-mailowy następuje natychmiastowo i sygnalizowane jest komunikatem potwierdzającym operację lub poprzez wysłanie wiadomości:   e- mailem na adres: info@rentis.pl  lub listownie na adres: Rentis S.A., ul. Serdeczna 8, 62-081 Wysogotowo.
 1. Reklamacje dotyczące usługi Newsletter można składać: pod nr tel. + 48 720 200 500, na adres e-mail: info@rentis.pl, adres do korespondencji: Rentis S.A., ul. Serdeczna 8, 62-081 Wysogotowo. Rozpatrzenie reklamacji oraz udzielnie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi w terminie czternastu dni od daty otrzymania zgłoszenia chyba, że przepisy prawa stanowią inaczej. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 2. Zachęcamy do zapoznanie się z Polityką prywatności oraz Informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych widocznym przy wypełnianiu formularza rejestracji.

Aktualności i informacje

Grupa Krotoski sponsorem Rentis Club

Partner polskiej koszykówki

Wynajem firmowy?

Pojazd zastępczy z OC sprawcy

Nasze lokalizacje

Skontaktuj się z najbliższą placówką