Relacje Inwestorskie < Wypożyczalnia samochodów i wynajem aut na terenie Polski - Rentis.com

Relacje Inwestorskie

Zarząd Rentis Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, wzywa akcjonariuszy Rentis Spółki Akcyjnej do złożenia w Spółce dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie oddziału Spółki w Sadach pod adresem ul. Poznańska 10, 62-080 Sady k. Poznania, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 9.00 – 17.00.

Wezwanie z dnia 29.09.2020 r. jest pierwszym wezwaniem, natomiast zgodnie z obowiązkiem ustawowym, wezwanie do złożenia dokumentów akcji jest kierowane do akcjonariuszy pięciokrotnie w odstępie nie dłuższym niż miesiąc i nie krótszym niż dwa tygodnie.

Wezwanie z dnia 26.10.2020 r. jest drugim wezwaniem, natomiast zgodnie z obowiązkiem ustawowym, wezwanie do złożenia dokumentów akcji jest kierowane do akcjonariuszy pięciokrotnie w odstępie nie dłuższym niż miesiąc i nie krótszym niż dwa tygodnie.

Wezwanie z dnia 23.11.2020 r. jest trzecim wezwaniem, natomiast zgodnie z obowiązkiem ustawowym, wezwanie do złożenia dokumentów akcji jest kierowane do akcjonariuszy pięciokrotnie w odstępie nie dłuższym niż miesiąc i nie krótszym niż dwa tygodnie.

Wezwanie z dnia 08.12.2020 r. jest czwartym wezwaniem, natomiast zgodnie z obowiązkiem ustawowym, wezwanie do złożenia dokumentów akcji jest kierowane do akcjonariuszy pięciokrotnie w odstępie nie dłuższym niż miesiąc i nie krótszym niż dwa tygodnie.

Wezwanie z dnia 28.12.2020 r. jest piątym wezwaniem, natomiast zgodnie z obowiązkiem ustawowym, wezwanie do złożenia dokumentów akcji jest kierowane do akcjonariuszy pięciokrotnie w odstępie nie dłuższym niż miesiąc i nie krótszym niż dwa tygodnie.

Informację o wezwaniu udostępnia się także na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami.

Aktualności i informacje

Grupa Krotoski sponsorem Rentis Club

Partner polskiej koszykówki

Wynajem firmowy?

Pojazd zastępczy z OC sprawcy

Nasze lokalizacje

Skontaktuj się z najbliższą placówką