Contact < Car rental in Poland - Rentis.pl

Contact

Headquaters

Rentis S.A.

ul. Poznańska 10

62-080 Sady k. Poznania

infolinia: +48 720 200 500

email: info@rentis.pl

Address

Rentis S.A.

Al. Krakowska 204

02-219 Warszawa

NIP: 5222993398

KRS:0000402288

Sąd Rejonowy dla M.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru sądowego, kapitał zakładowy: 200.000 zł opłacony w całości.

News and info

Company rental?

Our locations

Contact with the nearest department